Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - Vegårshei

Vegårshei  kommune er i ferd med å innføre  BTI-modellen for å styrke det systematiske arbeidet med barn og unge og gravide det knyttes bekymringer til. BTI-modellen skal sikre god informasjonsflyt, brukermedvirkning, dokumentasjon og samordning av tjenester.

Målet med arbeidet er å sikre

 1. helhetlig og koordinert oppfølging av barn, unge og familier som det knyttes bekymring uten at det blir brudd i oppfølgingen.
 2. at barn og unge og familier blir hørt i saker som gjelder dem selv

Samarbeidspartnere

Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og samarbeid med andre kommuner i regionen ble etablert gjennom prosjektsatsingen BTI Agder. Vegårshei kommune er en del av dette samarbeidet.

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning. Nettsiden forebygging.no er kompetanseportal for BTI

Styringsgruppe

Vegårshei kommunes ledergruppe

 • Ole Petter Skjævestad, kommunedirektør
 • Thorben Frøitland, sektorleder helse og omsorg
 • Hildegunn Myre Dale, sektorleder oppvekst
 • Harald Mo, sektorleder samfunn og infrastruktur

Prosjektleder: 

Gro Wiker Naas, oppvekst

Prosjektgruppe: 

 • Gro Wiker Naas, spes.ped koordinator/lærer, skole
 • Linda Hommelsgård, styrer barnehage
 • , saksbehandler koordinerende team
 • Tone F. Gryting, spesialpedagog barnehage
 • Wayni Bergan, Barneverntjenesten Øst i Agder
 • Anette Bergan, skolehelsetjenesten
 • Greta Hauge, sosiallærer/URO trener, skole
 • PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) kalles inn ved behov, det sammen med barneverntjenesten.

 

Kontaktinformasjon

Hildegunn Myre Dale
Sektorleder for oppvekst
E-post
Telefon 40 48 26 51