Tidlig inn

Vegårshei kommune deltar i opplæringsprogrammet «tidlig inn» som særlig retter seg mot gravide og småbarnsforeldre.

Opplæringsprogrammet "Tidlig inn"