Individnivå

I Vegårshei kommune har vi laget en handlingsveileder for hvordan man går frem når man har en uro eller en bekymring for et barn, ungdom, gravid eller familie. Handlingsveiledren skal hjelpe til å ta opp uroen med den det gjelder, samt sikre bedre samarbeid mellom de som skal hjelpe.

I handlingsveilederen finnes det også informasjon over de ulike tjenestene i kommunen med kontaktinformasjon. Vi har også laget en oversikt over tiltak til barn, unge, familier og gravide.