Kurstilbud - foreldreveiledning i grupper

Vi ønsker å invitere deg som er foreldre/foresatt til barn i alderen 2-3 år til foreldreveiledning – ICDP. Det er plass til inntil 10 personer, kom gjerne som foreldrepar, men det er også mulig å komme alene som forelder/foresatt.

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Målsetting

Målsettingen er å finne trygghet og bekreftelse på at vi er gode omsorgspersoner, ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør, som er bra for barna. Du vil ikke få noen oppskrifter, men hjelp til å finne løsninger for deg og de barna du har omsorg for, gjennom samtaler og øvelser i gruppa, og ideer eller oppgaver du prøver ut hjemme.

Målgruppe

Dette er et tilbud til alle foresatte på Vegårshei i gjeldende aldersgruppe. Dere trenger ikke å ha store utfordringer med samspillet med barna deres, men bare et ønske om å bli mer klar over hva som er viktig.

Antall samlinger

Vi samles seks ganger, hvor vi tar utgangspunkt i ulike samspillstemaer og erfaringer fra egen hverdag. Vi vil legge vekt på de positive sidene ved samspillet, og hvordan vi kan bygge videre på disse.

Gruppen møtes 6 ganger av 1,5 timers varighet.

Kurskvelder: 21.03, 28.03, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05

Tidspunkt: 19.30-21.00

Sted: Vegårshei helsestasjon i 1.etg Helsehuset.

Påmelding: innen 27.02.23 til Gunn Karin Songedal på e-post; veggun@vegarshei.kommune.no eller telefon 908 33 804 (førstemann til mølla).

Kursledere: Anette Fidje Bergan og Gunn Karin Songedal