Samarbeid

Politiråd, inkl politirådsavtale

Politiråd er et offentlig samarbeidsorgan mellom kommunen og det lokale politiet, det foreligger egen samarbeidsavtale.

Det skal bidra til å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet

Medlemmer politiråd:

  • Ordfører
  • Kommunedirektør
  • Lensmann
  • Politikontakt for Vegårshei
  • SLT-koordinator

Hyppighet møter politiråd:

En årlig, politikontakt kaller inn.

Det foreligger egen samarbeidsavtale. (PDF, 2 MB)