Vann, avløp og renovasjon

Kommunens avfallsmottak i Myra er stengt inntil videre pga. bygging av nytt kloakkrenseanlegg.
I stegningsperioden kan avfallsmottaket på Hestemyr (Risør) benyttes. Åpningstider Hestemyr:
Mandager, tirsdager, onsdager og fredager: kl. 07 - 15. Torsdager: kl. 07 - 20. Lørdag 21. september kl. 09 - 13