Vann, avløp og renovasjon

HØRING: Nedklassifisering av kommunale veier

Formannskapet vedtok i møte den 24.03.2020 å legge forslag om nedklassifisering av diverse kommunale veier til privat vei med privat drifts- og vedlikeholdsansvar fra og med 01.01.2021 ut på høring. Klikk på linken for mer info.

Kommunens avfallsmottak i Myra er stengt inntil videre pga. bygging av nytt kloakkrenseanlegg.
I stegningsperioden kan avfallsmottaket på Hestemyr (Risør) benyttes. Åpningstider Hestemyr:
Mandager, tirsdager, onsdager og fredager: kl. 07 - 15. Torsdager: kl. 07 - 20. Lørdag 21. september kl. 09 - 13