Vannforsyning - drikkevann

Vi leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Vi kan ikke gi byggetillatelse uten at  vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Varsling

Vi skal varsle våre kunder om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Dette vil bli annonsert gjennom kunngjøring på nettsiden, sosiale medier, annonser i presse mv.

Ved vannmangel kan vi gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at vi ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Kriterier

Drikkevann som vi leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar. Større mengder brannvann, for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom dette ledningsnettet, men sikres på annen måte.

Referanser

Kontaktinformasjon

Harald Mo
Sektorleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 90 86 21 33