Bransjeside for rørleggere og entreprenører

Vegårshei kommune er i en innføringsfase for nytt elektronisk system for rørleggere og entreprenører. «Entreprenørportalen» er nå åpnet for bruk, og det er mulig å sende inn elektronisk rørleggermelding.

Det skal nå sendes inn elektronisk søknad om utslippstillatelse og melde inn vannmåler.

Bruk elektronisk søknad

Du må bruke den elektroniske løsningen når du skal søke om

 • installasjon av vannmåler
 • utslippstillatelse for private avløpsanlegg
 • (tilkobling/utbedring av sanitæranlegg – kommer høsten 2023)

I den elektroniske løsningen kan du

 • få tilgang til dokumentasjon på eiendommer
 • fylle ut søknader
 • tegne direkte inn i kartet
 • sjekke status for dine saker
 • sende ferdigmeldinger

Slik får du tilgang:

Registrer firmaet ditt på tjenestens registrerings side. Du blir firmaets administrator og kan senere legge til ansatte som brukere av tjenesten. 

Etter registreringen mottar du en e-post med godkjenning. Eposten inneholder lenker til:

 • første gangs pålogging
 • en web-adresse som er unik for ditt firma 
 • side hvor du kan legge til flere brukere

La gjerne veiledningsvideoen fra Powel guide deg gjennom registrering, pålogging og det å legge til brukere.  

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner i eksisterende bygg, med unntak for vannmåler.

Installasjon av vannmåler

Det er ikke pålagt med vannmåler i Vegårshei kommune for boligeiendommer. Ønsker man å installere vannmåler, må man selv ta kontakt med rørlegger og besørge/bekoste dette.

Utvendig sanitærarbeid

Hvis du skal utføre utvendige sanitærarbeider som for eksempel ny tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet, kan du med fordel søke via Entreprenørportalen.

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding med målsatt kart og tilkoblings-/utkoblingsdato til kommunen. Merk at en tillatelse til sanitærarbeid kan inneholde tilleggskrav.

Ved ny tilkobling av vann og avløp blir abonnenten registrert med gebyrer med en gang ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen og vannmåler er montert.

Regelverk

Skjema

Kart

Finn vann- og avløpsledninger på Kommunekart. Velg kartlag øverst til venstre og klikk deretter på vann og avløp. Zoom deg inn på eiendommen din eller søk den opp via søkefeltet.

Kontaktinformasjon

Harald Mo
Sektorleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 90 86 21 33