Sanitærmelding

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning.

Hvem kan koble seg til?

Du kan koble deg til med nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. 

Hvordan søker du?

Søknaden om tilknytning skal underskrives av et godkjent foretak. Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet. Overdras et arbeid underveis til et annet, godkjent foretak, skal det sendes ny søknad.

Felles søknadsskjema for sanitærabonnement i Åmli Gjerstad Risør Tvedestrand og Vegårshei (PDF, 157 kB)

Felles Ferdigmeldingsskjema for sanitærabonnement i Åmli Gjerstad Risør Tvedestrand og Vegårshei kommune. (PDF, 22 kB)

For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen. Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.

Hva koster det?

Tilkoblingsavgift

Kontaktinformasjon

Kai Langmyrbråten Sevik
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 47 71 43 09

Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.