Vannmåler

Må jeg ha vannmåler?

I Vegårshei kommune skal alle næringsbygg ha vannmåler. For boliger er det frivillig om en vil ha vannmåler eller ikke. Bor du alene i et stort hus kan det lønne seg å ha vannmåler, for en barnefamilie i et lite hus er det ikke like lønnsomt. De som ikke har vannmåler betaler forbruk av vann- og avløp etter husets størrelse.

Vannmåleren viser vannforbruket ditt. 

Slik leser du av

Vi har innført vannmåleravlesning på sms. Det blir sendt ut en melding om avlesning i starten av desember. Abonnenten svarer kun med den avleste m³-mengden.

De vi ikke når på mobil, får tilsendt avlesningskort i posten.

Slik installerer og registrer du vannmåler

Dersom du ønsker å installere vannmåler, du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med levering, installering og registrering av denne, samt den nødvendige kontakten med kommunen. Boligeieren må betale dette selv.

Når vannmåler er installert må det sendes en ferdigmelding til kommunen. Dette ordner den som utfører arbeidet.

Dette gjøres via “Entreprenørportalen”

Slik tar du i bruk  “Entreprenørportalen”

Kontaktinformasjon

Harald Mo
Sektorleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 90 86 21 33