Vannmåler

Må jeg ha vannmåler?

I Vegårshei kommune skal alle næringsbygg ha vannmåler. For boliger er det frivillig om en vil ha vannmåler eller ikke. Bor du alene i et stort hus kan det lønne seg å ha vannmåler, for en barnefamilie i et lite hus er det ikke like lønnsomt. De som ikke har vannmåler betaler forbruk av vann- og avløp etter husets størrelse.

Vannmåleren viser vannforbruket ditt. Kort for vannmåleravlesning sendes ut i november/desember hvert år. Det inneholder informasjonen du trenger for å kunne lese av målere.

Slik leser du av vannmåleren

Brev om vannmåleravlesning sendes ut til de abonnentene som er registrert med vannmåler på eiendommen. Dette returneres ferdig utfylt til kommunen.

Slik installerer og registrer du vannmåler

Dersom du ønsker å installere vannmåler, du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med levering, installering og registrering av denne, samt den nødvendige kontakten med kommunen. Boligeieren må betale dette selv.

Når vannmåler er installert må det sendes en ferdigmelding til kommunen. Dette ordner den som utfører arbeidet.

Skjema for ferdigmelding - vannmåler.

Kontaktinformasjon

Tore Smeland
Enhetsleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 37 17 02 23
Mobil 91 33 63 14