Trafikksikkerhet

Strategiplan trafikksikkerhet Aust- og Vest-Agder

Det er utarbeidet en felles strategiplan for trafikksikkerhet for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. Dette er et uttrykk for at trafikksikkerhet er et høyt prioritert satsingsområde i Agderfylkene, med god forankring både politisk og i overordnet planverk.

Planforslaget (ikke vedtatt ennå).

Trafikksikkerhetsplan Vegårshei kommune

Vegårshei kommune har en trafikksikkerhetsplan fra 2008. (PDF, 2 MB) Prioriterte trafikksikkerhetstiltak tas opp / vurderes fortløpende og tiltak som gjelder fylkesveiene spilles inn hvert fjerde år i forbindelse med fylkets oppdatering av handlingsprogram for fylkesveier i Aust- og Vest-Agder.   

Handlingsprogram for fylkesveier 2017 - 2024