Vei

HØRING: Nedklassifisering av kommunale veier

Formannskapet vedtok i møte den 24.03.2020 å legge forslag om nedklassifisering av diverse kommunale veier til privat vei med privat drifts- og vedlikeholdsansvar fra og med 01.01.2021 ut på høring. Klikk på linken for mer info.