Vei

Etter hvert som teleløsningen utvikler seg kan det bli innført restriksjoner på enkelte kommunale veier og veistrekninger i Vegårshei kommune. Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. Les mer om vedtaket.