Arbeidsvarsling

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Kopi av gyldig kursbevis for Arbeidsvarsling N301, for ansvarspersoner, legges ved.

Utfylling av arbeidsvarslingsplanen skal være iht håndbok N301 - Arbeid på og ved veg, og kursbevis er påkrevet. Gravesøknadsnummer/-referanse skrives i feltet "Arbeid som skal utføres", ark Risikovurdering, dersom aktuelt.

Send til

Vegårshei kommune
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei 

eller 

post@vegarshei.kommmune.no

Kontaktinformasjon

Tore Smeland
Enhetsleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 37 17 02 23
Mobil 913 36 314

                                                                 

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.