Bygging av skogbruks/landbruksvei

Bygging av landbruksveier er unntatt saksbehandling etter plan- og bygningsloven, men skal behandles etter den såkalte landbruksveiforskriften.

Forutsetningen er at det ikke er noen tvil om at landbruksinteressene ved tiltaket er i overvekt.

 

Landbruksveiforskriften  

 

Det framkommer av forskriftens § 1-3 at midlertidige driftsveier, som bare medfører ubetydelige terrenginngrep, ikke er søknadspliktige og kan bygges uten særskilt tillatelse om det ikke kommer i konflikt med andre interesser. Kostnadene med opparbeidelse av slike enkle veier kan imidlertid ikke dekkes av skogfond.

 

Forskriften henviser til departementets normaler for landbruksveier.

 

Søknad om bygging av landbruksvei sendes kommunen.

 

Mer informasjon og søknadsskjema

 

Det finnes ellers mye informasjon om skogsveier på skogsvei.no

 

 

 

Kontaktinformasjon

Terje Flaten
Rådgiver for skog og næring
E-post
Telefon 41 20 12 13