Gravetillatelse

Grave i vei

Du må søke om tillatelse hvis det det skal graves i eller ved offentlig vei. Det er som regel de som skal utføre arbeidet som søker. 

Slik søker du

Graving må ikke startes opp før ansvarlig for gravearbeidet har sendt inn gravemelding og fått en godkjenning fra kommunen. I de fleste tilfeller må det også utarbeides en skiltplan for gravearbeidet. Skjema for utarbeidelse av skiltplan finner du i Arbeidsvarslingsplanen. 

Gravemelding (PDF, 24 kB)
Arbeidsvarslingsplan (XLSX, 154 kB)

Mer informasjon om arbeidsvarslingsplan.

Skal du grave på egen eiendom må du først sjekke om det går vann- og avløpsledninger i grunnen. Kontakt oss så hjelper vi deg.

Husk å returnere kontrollskjema etter utført arbeid.

Krav til garantitid

Kommunen krever en garantitid på 2 år fra ferdigbefaringen, for å kunne holde entreprenøren økonomisk ansvarlig for graveskaden.

Kontaktinformasjon

Tore Smeland
Enhetsleder for samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 37 17 02 23
Mobil 91 33 63 14

                                                                 

Kai Langmyrbråten Sevik
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30

Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.