Veilys

Traftec AS har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens veilys.

Feil på veilys meldes:

Når blir feil på gatelys reparert?

Gatelys repareres primært i forbindelse med vedlikeholdsrunder som utføres 4 ganger i året. Enkeltlamper byttes kun på vedlikeholdsrundene. Det kan derfor ta opptil 3-4 måneder innen disse blir utbedret.

Vedlikeholdsrunder utføres i følgende tidsperioder i 2022:

  • Uke 5 - 7
  • Uke 16 - 18
  • Uke 32 - 34
  • Uke 48 - 50

Feil som blir rettet fortløpende:

• Sikring av kabler og master etter påkjørsel eller brudd

• Defekt belysning på steder hvor det er viktig å tenke på trafikksikkerhet, som for eksempel gangfelt, plankryss og busstopp rettes normalt i løpet av to arbeidsdager

• Hvis veibelysningen lyser på dagtid rettes dette i løpet av to arbeidsdager (at veilys lyser på dagtid kan være på grunn av pågående vedlikeholdsrunde)

• Utfall av hel kurs utbedres snarest

Feilsøking er ofte tidskrevende og tiden det tar å rette feil kan variere. Av og til kan det ta noen dager utover responstidene før lyset er tilbake igjen.

Kontaktinformasjon

Traftec AS
vedlikehold veilys
E-post