Telerestriksjoner

Med hjemmel i vegtrafikklovens paragraf 7 har enhet for teknisk drift og forvaltning den 08.03.2019 gjort følgende vedtak:

Etter hvert som teleløsningen utvikler seg kan det bli innført restriksjoner på enkelte kommunale veier og veistrekninger i Vegårshei kommune. Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. 

Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir oppsatt på den enkelte vei og gjelder inntil skiltene blir fjernet. 

Nærmere informasjon gis ved enhet for teknisk drift og forvaltning.

Vektkontroller kan påregnes.

For buss i rute, renovasjonsbiler, forbiler, dyretransport, kommunalt eller privat innleid vegvedlikeholdsmateriell og utrykningskjøretøy gis generell dispensasjon for kjøring med inntil 8 tonn aksellast på veier som i teleløsningsperioden har redusert aksellast til 6 tonn eller lavere.

Dispensasjonsmyndighet er tillagt Statens vegvesen.  

Enhet for teknisk drift og forvaltning

Kontaktinformasjon

Tore Smeland
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning
E-post
Telefon 37 17 02 23
Mobil 913 36 314