Ansattoversikt


Vegårshei skule og SFO

Ansatte i avdelingen Vegårshei skule og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 07 850
37 16 86 00

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Konstituert enhetsleder/rektor
Raine Alvestad

Undervisningsinspektør 37 16 86 03 E-post
Pedagogisk personal 951 03 388 E-post
Konstituert enhestleder/rektor (Undervisningsinspektør) 37 16 86 06 E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale 37 16 83 05 E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale/ Rådgiver 37 16 86 07 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 04 E-post
Pedagogisk personale E-post
Konstituert inspektør fra 1. aug. 20 E-post
Pedagogisk personale (Permisjon) 37 16 86 12 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale/Sosiallærer E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personal E-post
E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post
Konsulent 37 16 86 00 E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post
SFO - leder 37 16 86 11 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Spes. ped koordinator 37 16 86 05 E-post
Pedagogisk personale E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personal E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagog E-post
37 16 86 11 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post