Eiendom, plan og teknisk

Finn informasjon om byggesøknad, vann, avløp. kommunale veier, hvilke planer som gjelder og hvordan du går frem.