Kultur, idrett og fritid

Det legges nå opp til en gradvis gjenåpning av tilbudet.
Hvordan og hva som åpnes opp igjen kommer det informasjon om fortløpende.

Hold deg oppdatert om kommunens tiltak på egne sider.