Mandag den 19. november arrangeres det et informasjons- og dialogmøte (Fjellheim) om ny E18 trase mellom Dørdal og Grimstad som kan berøre Vegårshei. Fra kl. 17:00 blir det gitt informasjon om prosjektet. Alle er velkommen! Fra kl. 19:30 blir det anledning til å ta en dialog med planrådgivere / Nye Veier.  Les mer om prosjektet og møtet. Arrangement på Facebook.