Kommunedelplan for E18 Dørdal - Grimstad lagt ut på høring

Frist for innspill er 28. mai 2019

Informasjon og planforslaget ligger her