Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang fra 06.02.2019 for hele Vegårshei. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt/inngjerdet. Denne forskrift (klikk på link)  (PDF, 236 kB) gjelder t.o.m. 31.3.2019 eller inntil den blir opphevet.