Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
904 02 520


Besøksadresse
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

918 11 085
468 24 110 468 22 815
468 22 873 468 41 918
468 24 093 468 42 223
918 45 530 945 00 688
37 17 02 07
37 17 02 50
37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Fotpleier 971 56 351 971 56 351

Helga Ødegård Torp

905 25 070
Kommuneoverlege 37 17 02 45 E-post
908 01 654

Betne Lorentzen

Fagsykepleier 412 13 067 E-post
Sekretær 37 17 02 50 E-post
Enhetsleder Helse og Omsorg 976 29 649 E-post
Spesialrådgiver 977 81 277 977 81 277 E-post
Spesialrådgiver 952 95 556 952 95 556 E-post
Helsesøster/Synskontakt 37 17 02 37 930 82 928 E-post


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Fysioterapeut (kommunal) 468 21 855 E-post


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei

Sekretær/hjelpepleier 37 17 02 50 E-post
Kommunelege 37 17 02 45 E-post
Jordmor 950 02 597 E-post


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Hørselkontakt 470 26 541 E-post
Helsesekretær 37 17 02 45 E-post
Vernepleier 37 16 93 90
Avdelingsleder for somatikk og kjøkken 415 72 761 E-post
Avdelingsleder for hjemmetjenestene, omsorgsboliger og Klokkartun 924 62 619 E-post
Kreftkontakt 91845530(Vaktrom) E-post
Avdelingsleder for demens og dagsenter 415 91 634 E-post
Helsesekretær 37 17 02 45 E-post

Interkommunale samarbeidsområder m.m

Ansatte i avdelingen Interkommunale samarbeidsområder m.m
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 01 73 00 E-post
www.kubenarendal.no 37 01 79 00 E-post
479 93 333


Besøksadresse:
Brokelandsheia 26, 4993 Sundebru

Postadresse:
Postboks 33, 4971 Sundebru
 

466 17 900 E-post
37 01 75 00 E-post
Brukerstøtte 945 15 551 945 15 551 E-post
37 19 95 00 E-post
37 05 51 20

Avdelingsleder
Janice Markussen
952 46 682 / 37 05 50 28

Døgnåpen vakttelefon
37 05 51 20

Besøksadresse
Myratunet
Østensbuveien 55
4848 Arendal

 

Rektor 37 19 95 51 945 00 404 E-post
81 53 29 99
37 01 74 91 E-post
37 14 96 82


Postadresse
Postboks 158, 4952 Risør

Besøksadresse

 

37 14 36 00 E-post
vedlikehold veilys E-post
958 10 581 E-post

Leder, Aud Vegerstøl

Besøks og postadresse
Molandsveien 8

 

 


Hilde Lindtveit
400 02 470
906 74 847

Else Marie Jonassen
996 93 381

Besøksadresse
Brownellsbygget
Ljøstadsaga 1, 4985 Vegårshei

37 16 92 55


E-post til Vegårshei tannklinikk

Besøksadresse
Hovelandveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Postboks 54, 4973 Vegårshei

110 37 01 38 88 E-post
Hovedrevisor 37 01 30 16 E-post
Landbruksrådgiver 37 19 95 67 E-post

NAV og oppfølging

Ansatte i avdelingen NAV og oppfølging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

Telefon og kontaktinformasjon til ansatte

Besøksadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 33


Besøksadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Saksbehandler NAV 55 55 33 33 E-post
Miljøterapeut / veileder 482 33 560 E-post
Flyktningkonsulent 916 47 305 E-post
Ergoterapeut/systemkoordinator 37 17 02 34 918 46 061 E-post
Enhetsleder NAV og oppfølging 908 90 972 908 90 972 E-post
fung. leder statlige tjenester NAV 932 67 990 E-post
Flyktningkonsulent (tirs/tors/fred i oddetallsuke) 954 86 388 E-post
Tiltakskoordinator/Veileder 55 55 33 33 901 93 387 E-post


 

Konsulent 55 55 33 33 469 51 955 E-post
55 55 33 33
Flyktningkonsulent 480 50 046 E-post
Psykiatrisk sykepleier 37 17 02 71 908 33 804 E-post

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
AP - representant 901 07 408 E-post
AP - representant 932 38 629 E-post
KRF - representant 954 42 215 E-post
KRF - representant 480 23 150 E-post
KRF - representant 920 16 346 E-post
SP - representant 900 93 582 E-post
SP - representant 997 96 199 E-post
AP - representant 476 16 788 E-post
H - representant 975 08 765 E-post
KRF - representant 916 41 752 E-post
SP - representant 908 89 710 E-post
H - representant 901 55 010 E-post
AP - representant 913 51 069 E-post
FRP - representant 917 97 532 E-post
Ordfører (SP) 37 17 02 32 916 29 046 E-post
AP - representant 926 02 706 E-post
474 43 252 E-post
H - representant 416 37 809 E-post
KRF - representant/gruppeleder 917 58 079 E-post
AP - varaordfører 905 75 676 E-post
KRF - representant 950 66 318 E-post
E-post

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 17 02 00 E-post


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15

37 17 02 16 916 99 308 E-post
Rådmann 37 17 02 12 957 77 273 E-post
Prosjektleder 37 17 02 15 977 25 456 E-post
Arkivansvarlig/Konsulent 37 17 02 16 916 99 308 E-post

Oppgaver:

  • Arkivansvarlig (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig sak/arkivsystem (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkallinger og protokoller til politiske utvalg)
  • Valgansvarlig
  • Informasjon/kommunikasjonsleder i beredskapssituasjoner
Konsulent lønn, økonomi og personal 37 17 02 28 E-post
Spesialpedagog E-post
Kommunalsjef 37 17 02 40 481 94 565 E-post


 

HR-rådgiver 37 17 02 19 E-post
Barnehage og skolefaglig rådgiver 37 17 02 10 E-post
Økonomisjef 37 17 02 27 E-post
Bibliotekar 37 16 86 14 E-post
Konsulent 37 17 02 29 E-post
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt 37 17 02 30 E-post


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.

Skogbrukssjef 37 17 02 13 950 72 375 E-post

       

Rådgiver miljø og næring 37 17 02 14 482 58 695 E-post

       

Oppmålingsingeniør 37 17 02 24 489 95 624 E-post
Rådgiver plan 37 17 02 35 945 05 716 E-post
Konsulent 37 17 02 00 E-post

Teknisk drift og forvaltning

Ansatte i avdelingen Teknisk drift og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
950 44 634 950 44 634

Hverdager mellom kl. 15:00-08:00 samt helger/helligdager

Vaktmester E-post
E-post
veier
vann og avløp
Vaktmester E-post
Vaktmester E-post
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning 37 17 02 23 913 36 314 E-post

                                                                 

Vegårshei barnehage

Ansatte i avdelingen Vegårshei barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post


Telefon
Myra 37 16 95 14
Ubergsmoen 37 16 84 00
Enhetsleder/styrer 404 82 641

Besøksadresser
Myra, Olstadveien 10
Ubergsmoen, Grasåsliveien 22

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Enhetsleder og styrer
Hildegunn Myre Dale

37 16 95 14 E-post
37 16 84 00 E-post
Enhetsleder 37 16 95 14 404 82 651 E-post

Vegårshei biblioteket

Ansatte i avdelingen Vegårshei biblioteket
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 16 86 14 E-post

Vegårshei kirkelige fellesråd

Ansatte i avdelingen Vegårshei kirkelige fellesråd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sogneprest 37 17 02 53 E-post
Kirkeverge 37 17 02 63 901 61 892 E-post

Vegårshei skule og SFO

Ansatte i avdelingen Vegårshei skule og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 16 86 00


Telefon SFO
37 16 86 11

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Enhetsleder/rektor
Ingunn Lund

 

Pedagogisk personal E-post

Digital skolemelding: 19123050990053

Undervisningsinspektør 37 16 86 03 E-post
Pedagogisk personal E-post
Undervisningsinspektør 37 16 86 06 E-post
Fagarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990006

Pedagogisk personale E-post
Fagarbeider E-post
Pedagogisk personale 37 16 83 05 E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990010

Pedagogisk personale/ Rådgiver 37 16 86 07 E-post

Digital skolemelding: 19123050990011

Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990012

Pedagog E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 04 E-post
Pedagogisk Personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990015

Pedagogisk personale (Permisjon) 37 16 86 12 E-post

Digital skolemelding: 19123050990016

Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990017

Pedagogisk personale/Sosiallærer E-post

Digital skolemelding: 19123050990018

Pedagog E-post

Digital skolemelding: 19123050990043

Pedagogisk personal E-post

Digital skolemelding: 19123050990044

E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990020

Konsulent 37 16 86 00 E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagog E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990023

Enhetsleder/rektor 37 16 86 02 909 61 709 E-post
SFO - leder 37 16 86 11 E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990028

Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post

Digital skolemelding: 19123050990029

Spes. ped koordinator 37 16 86 05 E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990039

Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personal E-post

Digital skolemelding: 19123050990003

Fagarbeider E-post
Pedagog E-post

Digital skolemelding: 19123050990047

Pedagogisk personal E-post

Digital skolemelding: 19123050990056

SFO-leder 37 16 86 11 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post