Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
904 02 520


Besøksadresse
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

918 11 085
468 24 110 468 22 815
468 22 873 468 41 918
468 24 093 468 42 223
918 45 530 945 00 688
37 17 02 07
37 17 02 50
37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei

977 81 277

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Fotpleier 971 56 351 971 56 351

Helga Ødegård Torp

905 25 070
908 01 654

Betne Lorentzen

Kommuneoverlege 37 17 02 45 Cornelia.Gaskjenn@vegarshei.kommune.no
Spesialrådgiver 977 81 277 977 81 277 anne.marie.isaksen@vegarshei.kommune.no
Sykepleier/rådgiver 952 95 556 952 95 556 unni.johansen@vegarshei.kommune.no
Helsesøster/Synskontakt 37 17 02 37 930 82 928 bjorg.lia@vegarshei.kommune.no


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Sykepleier - Demenskontakt Liv.Elin.Lindtveit@vegarshei.kommune.no
Sekretær/hjelpepleier 37 17 02 50 anita.mo@vegarshei.kommune
Kommunelege 37 17 02 45 siri.moland@vegarshei.kommune.no
Jordmor 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Hørselkontakt 470 26 541 irene.myre@vegarshei.kommune.no
Helsesekretær 37 17 02 45 may-lill.myre@vegarshei.kommune.no
Vernepleier 37 16 93 90
Fysioterapeut 468 21 855 468 21 855 chanel.shumka@vegarshei.kommune.no
Avdelingsleder for hjemmetjenestene, omsorgsboliger og Klokkartun 924 62 619 Hannelore.karlsen@vegarshei.kommune.no
Kreftkontakt 91845530(Vaktrom) vegkth@vegarshei.kommune.no
Avdelingsleder for Vegårshei bo og omsorgsenter 415 91 634 Gerd.Karin.Vestol@vegarshei.kommune.no

Interkommunale samarbeidsområder m.m

Ansatte i avdelingen Interkommunale samarbeidsområder m.m
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
38 05 00 00 postmottak@agderfk.no
www.kubenarendal.no 37 01 79 00 postmottak@aama.no
479 93 333


Besøksadresse:
Brokelandsheia 26, 4993 Sundebru

Postadresse:
Postboks 33, 4971 Sundebru
 

466 17 900 arendal.fosterhjemstjeneste@bufetat.no
37 01 75 00 fmagpost@fylkesmannen.no
Brukerstøtte 945 15 551 945 15 551 ddoheldpdesk@ddo.no
37 19 95 00 kemneren@tvedestrand.kommune
37 05 51 20

Avdelingsleder
Janice Markussen
952 46 682 / 37 05 50 28

Døgnåpen vakttelefon
37 05 51 20

Besøksadresse
Myratunet
Østensbuveien 55
4848 Arendal

 

Rektor 37 19 95 51 945 00 404 kulturskolen@tvedestrand.kommune.no
81 53 29 99
38 24 14 14 agder@pobo.no
37 14 96 82


Postadresse
Postboks 158, 4952 Risør

Besøksadresse

 

37 14 36 00 rta@rta.no
vedlikehold veilys veilysfeilvegarshei@traftec.no
958 10 581 frivillig@vegarshei.info

Leder, Aud Vegerstøl

Besøks og postadresse
Molandsveien 8

 

 


Hilde Lindtveit
400 02 470
906 74 847

Else Marie Jonassen
996 93 381

Besøksadresse
Brownellsbygget
Ljøstadsaga 1, 4985 Vegårshei

37 16 92 55


E-post til Vegårshei tannklinikk

Besøksadresse
Hovelandveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Postboks 54, 4973 Vegårshei

110 37 01 38 88 postmottak@arendal.kommune.no
Hovedrevisor 37 01 30 16 ivar.aanonsen@arendal.kommune.no
Vilt- og skogforvaltning 906 18 528 Martin.Due-Tonnessen@tvedestrand.kommune.no
Mobbeombud i Aust - Agder 948 47 720 Erik.Songe-Moller@austagderfk.no
Landbruksrådgiver 37 19 95 67 Hans.Magnus.Saetra@tvedestrand.kommune.no
480 02 262

 

NB! Bestill minst to timer før avgang/ankomst (Kan ikke bestilles til nattog).

NAV og oppfølging

Ansatte i avdelingen NAV og oppfølging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Telefontid vedr. spørsmål om startlån/tilskudd
Torsdager 08:00 - 11:00

55 55 33 33

Telefon og kontaktinformasjon til ansatte

Besøksadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 33

 www.nav.no

Besøksadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 39
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 janni.hanna.bernhardson@nav.no
Sykepleier i skolehelsetjenesten 481 01 566 Anette.Bergan@vegarshei.kommune.no
Veileder NAV 916 47 305 Lilit.Hasratyan@vegarshei.kommune.no
Ergoterapeut/systemkoordinator 37 17 02 34 918 46 061 tina.johansen@vegarshei.kommune.no
Enhetsleder NAV og oppfølging 908 90 972 908 90 972 Maja.jorgensen@vegarshei.kommune.no
Tiltakskoordinator/Veileder 55 55 33 33 901 93 387 kine.lorentzen@vegarshei.kommune.no


 

Saksbehandler NAV 55 55 33 33 aasmund.lovdal@vegarshei.kommune.no
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 marita.syvertsen.olsen@nav.no
Flyktningkonsulent 480 50 046 480 50 046 Ole-Einar.Seierdalen@vegarshei.kommune.no
Psykiatrisk sykepleier 37 17 02 71 908 33 804 veggun@vegarshei.kommune.no
Veileder psykisk helse og rus 469 51 955 469 51 955 Lisbeth.Songe.Asnes@vegarshei.kommune.no

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 17 02 00 post@vegarshei.kommune.no


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15

37 17 02 16 916 99 308 post@vegarshei.kommune.no
Rådmann 37 17 02 12 957 77 273 ole.petter.skjaevestad@vegarshei.kommune.no
Konsulent lønn, økonomi og personal 37 17 02 28 arnhild.braten@vegarshei.kommune.no
Arkivansvarlig/Konsulent 37 17 02 16 916 99 308 vegaeb@vegarshei.kommune.no
Spesialpedagog 958 70 246 Tone.Fidje.Gryting@vegarshei.kommune.no
Kommunalsjef 37 17 02 40 481 94 565 Anne.Grete.Glemming@vegarshei.kommune.no


 

Barnehage og skolefaglig rådgiver 37 17 02 10 995 02 062 inger.helland.sines@vegarshei.kommune.no
Økonomisjef 37 17 02 27 404 58 535 Dan-Hakon.Henriksen@vegarshei.kommune.no
Bibliotekar 37 16 86 14 sonja.lindtveit@vegarshei.kommune.no
Konsulent 37 17 02 29 amt@vegarshei.kommune.no
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt 37 17 02 30 helge.munkejord@vegarshei.kommune.no


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.

HR- og organisasjonsrådgiver 37 17 02 19 918 87 116 knut.owing@vegarshei.kommune.no
Rådgiver miljø og næring 37 17 02 14 482 58 695 veglks@vegarshei.kommune.no

       

Oppmålingsingeniør 37 17 02 24 489 95 624 atv@vegarshei.kommune.no
Rådgiver plan 37 17 02 35 945 05 716 vegcli@vegarshei.kommune.no

Teknisk drift og forvaltning

Ansatte i avdelingen Teknisk drift og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
950 44 634 950 44 634

Hverdager mellom kl. 15:00-08:00 samt helger/helligdager

Vaktmester Arne.Sines@vegarshei.kommune.no
Olav.Ettestol@vegarshei.kommune.no
vann og avløp
Vaktmester Magne.Myhre@vegarshei.kommune.no
Vaktmester Ole.Ingvald.Smeland@vegarshei.kommune.no
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning 37 17 02 23 913 36 314 tsm@vegarshei.kommune.no

                                                                 

Vegårshei barnehage

Ansatte i avdelingen Vegårshei barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 84 007 barnehager@vegarshei.kommune.no
900 84 307 barnehage.ubergsmoen@vagarshei.kommune.no


Telefon
Myra, stor avdeling) 900 84 007
Myra, liten avdeling 901 38 113
Ubergsmoen, stor avdeling  900 84 307
Ubergsmoen, liten avdeling 901 38 907
Enhetsleder/styrer 404 82 641

Besøksadresser
Myra, Olstadveien 10
Ubergsmoen, Grasåsliveien 22

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Enhetsleder og styrer
Hildegunn Myre Dale

Enhetsleder 37 16 95 14 404 82 651 veghmd@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk leder Linda.Hommelsgard@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk leder Grete.Kaldal@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk leder Astrid.Vegerstol@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk leder Ragnhild.Vaerland@vegarshei.kommune.no

Vegårshei biblioteket

Ansatte i avdelingen Vegårshei biblioteket
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 16 86 14 biblioteket@vegarshei.kommune.no

Vegårshei skule og SFO

Ansatte i avdelingen Vegårshei skule og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 07 850
37 16 86 00

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Konstituert enhetsleder/rektor
Raine Alvestad

Undervisningsinspektør 37 16 86 03 robert.aasbo@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal 951 03 388 vegbea@vegarshei.kommune.no
Konstituert enhestleder/rektor (Undervisningsinspektør) 37 16 86 06 raine.alvestad@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider linda.andersen@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale pca@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale may.brit.ausel@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 83 05 vegabb@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 86 09 lilly.aas.bjornstad@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale Teresa.Bodin@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale agb@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale/ Rådgiver 37 16 86 07 vegbda@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale lars.marius.dalane@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 86 04 torill.fjell@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale Knut.Anders.Goderstad@vegarshei.kommune.no
Konstituert inspektør fra 1. aug. 20 vegmkg@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale (Permisjon) 37 16 86 12 veganh@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale vegheh@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale/Sosiallærer greta.hauge@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale caroline.strandene.helberg@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal ruth.solveig.hudalen@vegarshei.kommune.no
tove.hugstmyr@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 86 09 jorunn.braten@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale vegthk@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale Eke.Lurvink.Koole@vegarshei.kommune.no
Konsulent 37 16 86 00 berit.nyland.kristiansen@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider oliv.langmyr@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale ashild.lindtveit@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale susanne.mbon@vegarshei.kommune.no
SFO - leder 37 16 86 11 vegamo@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale lisa.fasseland.myhre@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 86 09 hilda.myre@vegarshei.kommune.no
Spes. ped koordinator 37 16 86 05 gro.wiker.naas@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale mona.olea.ramsdal@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider gunn.odrun.rugnes@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal vegmabu@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider sally.straum@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale Sofie.Sunde@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider Veronica.Sveigane@vegarshei.kommune.no
Pedagog eileen.sohus@vegarshei.kommune.no
37 16 86 11 berit.berli.thorvaldsen@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale vegsth@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale daiva.vaaje@vegarshei.kommune.no