Ansattoversikt


NAV og oppfølging

Ansatte i avdelingen NAV og oppfølging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

Telefon og kontaktinformasjon til ansatte

Besøksadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 33


Besøksadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 39
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 E-post
Sykepleier / veileder 482 33 560 E-post
Flyktningkonsulent 916 47 305 E-post
Ergoterapeut/systemkoordinator 37 17 02 34 918 46 061 E-post
Enhetsleder NAV og oppfølging 908 90 972 908 90 972 E-post
fung. leder statlige tjenester NAV 932 67 990 E-post
Flyktningkonsulent 954 86 388 E-post
Tiltakskoordinator/Veileder 55 55 33 33 901 93 387 E-post


 

Saksbehandler NAV 55 55 33 33 E-post
Konsulent 55 55 33 33 469 51 955 E-post
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 E-post
Psykiatrisk sykepleier 37 17 02 71 908 33 804 E-post