Ansattoversikt


Samfunn og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Samfunn og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder for samfunn og infrastruktur 37 17 02 23 913 36 314 tsm@vegarshei.kommune.no