Ansattoversikt


Vegårshei kirkelige fellesråd

Ansatte i avdelingen Vegårshei kirkelige fellesråd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 37 17 02 63 901 61 892 maria.nese.taxeras@vegarshei.kommune.no