Ansattoversikt


Friskhet og mestring

Ansatte i avdelingen Friskhet og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei

Telefontid vedr. spørsmål om startlån/tilskudd
Torsdager 08:00 - 11:00

55 55 33 33

Telefon og kontaktinformasjon til ansatte

Besøksadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 33

 www.nav.no

Besøksadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 39
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 janni.hanna.bernhardson@nav.no
Sykepleier i skolehelsetjenesten 481 01 566 Anette.Bergan@vegarshei.kommune.no
Kommuneoverlege 37 17 02 45 Cornelia.Gaskjenn@vegarshei.kommune.no
Veileder NAV 916 47 305 Lilit.Hasratyan@vegarshei.kommune.no
Ergoterapeut/systemkoordinator 37 17 02 34 918 46 061 tina.johansen@vegarshei.kommune.no
Sykepleier/rådgiver 952 95 556 952 95 556 unni.johansen@vegarshei.kommune.no
Enhetsleder for helse og mestring 908 90 972 908 90 972 Maja.jorgensen@vegarshei.kommune.no
Helsesøster/Synskontakt 37 17 02 37 930 82 928 bjorg.lia@vegarshei.kommune.no


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Tiltakskoordinator/Veileder 55 55 33 33 901 93 387 kine.lorentzen@vegarshei.kommune.no


 

Saksbehandler NAV 55 55 33 33 aasmund.lovdal@vegarshei.kommune.no
Kommunelege 37 17 02 45 siri.moland@vegarshei.kommune.no
Jordmor 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Helsesekretær 37 17 02 45 may-lill.myre@vegarshei.kommune.no
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 marita.syvertsen.olsen@nav.no
Fysioterapeut 468 21 855 468 21 855 chanel.shumka@vegarshei.kommune.no
Fagansvarlig psykiske helse og rus 37 17 02 71 908 33 804 veggun@vegarshei.kommune.no
Veileder psykisk helse og rus 469 51 955 469 51 955 Lisbeth.Songe.Asnes@vegarshei.kommune.no

Interkommunale samarbeidsområder m.m

Ansatte i avdelingen Interkommunale samarbeidsområder m.m
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
38 05 00 00 postmottak@agderfk.no
www.kubenarendal.no 37 01 79 00 postmottak@aama.no
479 93 333


Besøksadresse:
Brokelandsheia 26, 4993 Sundebru

Postadresse:
Postboks 33, 4971 Sundebru
 

466 17 900 arendal.fosterhjemstjeneste@bufetat.no
37 01 75 00 fmagpost@fylkesmannen.no
Brukerstøtte 945 15 551 945 15 551 ddoheldpdesk@ddo.no
37 05 51 20

Avdelingsleder
Janice Markussen
952 46 682 / 37 05 50 28

Døgnåpen vakttelefon
37 05 51 20

Besøksadresse
Myratunet
Østensbuveien 55
4848 Arendal

 

37 19 95 74 901 02 832 kulturskolen@tvedestrand.kommune.no

Rektor
Elisabeth Christiansen
Kulturskolen Øst i Agder - nettside

81 53 29 99
482 50 330 oppvekstombudet@agderfk.no
38 24 14 14 agder@pobo.no
37 14 96 82


Postadresse
Postboks 158, 4952 Risør

Besøksadresse

 

37 14 36 00 rta@rta.no
vedlikehold veilys veilysfeilvegarshei@traftec.no
958 10 581 frivillig@vegarshei.info

Leder, Aud Vegerstøl

Besøks og postadresse
Molandsveien 8

 

 


Hilde Lindtveit
400 02 470
906 74 847

Else Marie Jonassen
996 93 381

Besøksadresse
Brownellsbygget
Ljøstadsaga 1, 4985 Vegårshei

37 16 92 55


E-post til Vegårshei tannklinikk

Besøksadresse
Hovelandveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Postboks 54, 4973 Vegårshei

110 37 01 38 88 postmottak@arendal.kommune.no
Hovedrevisor 37 01 30 16 ivar.aanonsen@arendal.kommune.no
Vilt- og skogforvaltning 906 18 528 Martin.Due-Tonnessen@tvedestrand.kommune.no
Landbruksrådgiver 37 19 95 67 Hans.Magnus.Saetra@tvedestrand.kommune.no
480 02 262

 

NB! Bestill minst to timer før avgang/ankomst (Kan ikke bestilles til nattog).

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder for oppvekst 404 82 651 veghmd@vegarshei.kommune.no
Spesialpedagog 958 70 246 Tone.Fidje.Gryting@vegarshei.kommune.no

Organisasjon og økonomi

Ansatte i avdelingen Organisasjon og økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 17 02 00 post@vegarshei.kommune.no


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no

37 17 02 16 916 99 308 post@vegarshei.kommune.no
Kommunedirektør 37 17 02 12 957 77 273 ole.petter.skjaevestad@vegarshei.kommune.no
Konsulent lønn, økonomi og personal 37 17 02 28 arnhild.braten@vegarshei.kommune.no
Konstituert organisasjonssjef 37 17 02 16 916 99 308 vegaeb@vegarshei.kommune.no
Barnehage og skolefaglig rådgiver 37 17 02 10 995 02 062 inger.helland.sines@vegarshei.kommune.no
Økonomisjef 37 17 02 27 404 58 535 Dan-Hakon.Henriksen@vegarshei.kommune.no
Konsulent 37 17 02 29 amt@vegarshei.kommune.no
HR- og organisasjonsrådgiver 37 17 02 19 918 87 116 knut.owing@vegarshei.kommune.no

Samfunn og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Samfunn og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
950 44 634 950 44 634

Hverdager mellom kl. 15:00-08:00 samt helger/helligdager

Vaktmester Arne.Sines@vegarshei.kommune.no
Olav.Ettestol@vegarshei.kommune.no
vann og avløp
Bibliotekar 37 16 86 14 sonja.lindtveit@vegarshei.kommune.no
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt 37 17 02 30 helge.munkejord@vegarshei.kommune.no


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.

Vaktmester Magne.Myhre@vegarshei.kommune.no
Vaktmester Ole.Ingvald.Smeland@vegarshei.kommune.no
Enhetsleder for samfunn og infrastruktur 37 17 02 23 913 36 314 tsm@vegarshei.kommune.no

                                                                 

Oppmålingsingeniør 37 17 02 24 489 95 624 atv@vegarshei.kommune.no
Rådgiver plan 37 17 02 35 945 05 716 vegcli@vegarshei.kommune.no

Vegårshei barnehage

Ansatte i avdelingen Vegårshei barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 84 007 barnehager@vegarshei.kommune.no
900 84 307 barnehage.ubergsmoen@vagarshei.kommune.no
37 14 96 82


Postadresse
Postboks 158, 4952 Risør

Besøksadresse

 


Telefon
Myra, stor avdeling) 900 84 007
Myra, liten avdeling 901 38 113
Ubergsmoen, stor avdeling  900 84 307
Ubergsmoen, liten avdeling 901 38 907
Enhetsleder/styrer 404 82 641

Besøksadresser
Myra, Olstadveien 10
Ubergsmoen, Grasåsliveien 22

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Styrer
Linda Hommelsgård

Styrer 413 31 868 Linda.Hommelsgard@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk leder Grete.Kaldal@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk leder Astrid.Vegerstol@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk leder Ragnhild.Vaerland@vegarshei.kommune.no

Vegårshei biblioteket

Ansatte i avdelingen Vegårshei biblioteket
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 16 86 14 biblioteket@vegarshei.kommune.no

Vegårshei bo- og omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Vegårshei bo- og omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
904 02 520


Besøksadresse
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

918 11 085
468 24 110 468 22 815
468 22 873 468 41 918
468 24 093 468 42 223
37 17 02 50
Fotpleier 971 56 351 971 56 351

Helga Ødegård Torp

905 25 070
977 81 277

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

908 01 654

Betne Lorentzen

Enhetsleder for helse og mestring 908 90 972 908 90 972 Maja.jorgensen@vegarshei.kommune.no
Sykepleier - Demenskontakt Liv.Elin.Lindtveit@vegarshei.kommune.no
Sekretær/hjelpepleier 37 17 02 50 anita.mo@vegarshei.kommune
Hørselkontakt 470 26 541 irene.myre@vegarshei.kommune.no
Seksjonsleder institusjon 472 58 227 Torstein.Lovdal.Nydal@vegarshei.kommune.no
Kreftkontakt 91845530(Vaktrom) vegkth@vegarshei.kommune.no

Vegårshei skule og SFO

Ansatte i avdelingen Vegårshei skule og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 96 82


Postadresse
Postboks 158, 4952 Risør

Besøksadresse

 

37 16 86 27 479 07 850
37 16 86 00

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Rektor
Raine Alvestad

Undervisningsinspektør 37 16 86 03 robert.aasbo@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal 951 03 388 vegbea@vegarshei.kommune.no
Rektor 37 16 86 02 raine.alvestad@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider linda.andersen@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal pca@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal may.brit.ausel@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal 37 16 83 05 vegabb@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal Teresa.Bodin@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal Marte.Cecilie.Botn@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal agb@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale/ Rådgiver 37 16 86 07 vegbda@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal lars.marius.dalane@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider (permisjon) Heidi.Bergland.Eriksen@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal 37 16 86 04 torill.fjell@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal Knut.Anders.Goderstad@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal/IKT ansvarlig vegmkg@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal 37 16 86 12 veganh@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal vegheh@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal/Sosiallærer greta.hauge@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal caroline.strandene.helberg@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal ruth.solveig.hudalen@vegarshei.kommune.no
tove.hugstmyr@vegarshei.kommune.no
Lærling Kristine.Jeppestol@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal 37 16 86 09 jorunn.braten@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal vegthk@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal Eke.Lurvink.Koole@vegarshei.kommune.no
Konsulent 37 16 86 00 berit.nyland.kristiansen@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider oliv.langmyr@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal ashild.lindtveit@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider Katja.Renaud.Lovnes@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal susanne.mbon@vegarshei.kommune.no
SFO - leder 37 16 86 16 480 50 052 vegamo@vegarshei.kommune.no
Lærling Andre.Myhre@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal lisa.fasseland.myhre@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal 37 16 86 09 hilda.myre@vegarshei.kommune.no
Spes. ped koordinator 37 16 86 05 gro.wiker.naas@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal mona.olea.ramsdal@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider gunn.odrun.rugnes@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal vegmabu@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider sally.straum@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal Sofie.Sunde@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider Veronica.Sveigane@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal eileen.sohus@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider berit.berli.thorvaldsen@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal vegsth@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal daiva.vaaje@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal Hanne.Regine.Aas.Anestad@vegarshei.kommune.no