Ansattoversikt


NAV og oppfølging

Ansatte i avdelingen NAV og oppfølging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Telefontid vedr. spørsmål om startlån/tilskudd
Torsdager 08:00 - 11:00

55 55 33 33

Telefon og kontaktinformasjon til ansatte

Besøksadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 33

 www.nav.no

Besøksadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Postadresse:
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

55 55 33 39
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 janni.hanna.bernhardson@nav.no
Sykepleier i skolehelsetjenesten 481 01 566 Anette.Bergan@vegarshei.kommune.no
Veileder NAV 916 47 305 Lilit.Hasratyan@vegarshei.kommune.no
Ergoterapeut/systemkoordinator 37 17 02 34 918 46 061 tina.johansen@vegarshei.kommune.no
Enhetsleder NAV og oppfølging 908 90 972 908 90 972 Maja.jorgensen@vegarshei.kommune.no
Tiltakskoordinator/Veileder 55 55 33 33 901 93 387 kine.lorentzen@vegarshei.kommune.no


 

Saksbehandler NAV 55 55 33 33 aasmund.lovdal@vegarshei.kommune.no
Saksbehandler NAV 55 55 33 33 marita.syvertsen.olsen@nav.no
Flyktningkonsulent 480 50 046 480 50 046 Ole-Einar.Seierdalen@vegarshei.kommune.no
Fagansvarlig psykiske helse og rus 37 17 02 71 908 33 804 veggun@vegarshei.kommune.no
Veileder psykisk helse og rus 469 51 955 469 51 955 Lisbeth.Songe.Asnes@vegarshei.kommune.no