Ansattoversikt


Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
H - representant 416 37 809 E-post
AP - representant 901 07 408 E-post
AP - representant 932 38 629 E-post
KRF - representant 954 42 215 E-post
KRF - representant 480 23 150 E-post
KRF - representant 920 16 346 E-post
SP - representant 900 93 582 E-post
SP - representant 997 96 199 E-post
AP - representant 476 16 788 E-post
H - representant 975 08 765 E-post
KRF - representant 916 41 752 E-post
SP - representant 908 89 710 E-post
H - representant 901 55 010 E-post
AP - representant 913 51 069 E-post
FRP - representant 917 97 532 E-post
Ordfører (SP) 37 17 02 32 916 29 046 E-post
AP - representant 926 02 706 E-post
474 43 252 E-post
KRF - representant/gruppeleder 917 58 079 E-post
AP - varaordfører 905 75 676 E-post
KRF - representant 950 66 318 E-post
E-post