Ansattoversikt


Interkommunale samarbeidsområder m.m

Ansatte i avdelingen Interkommunale samarbeidsområder m.m
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
38 05 00 00 postmottak@agderfk.no
www.kubenarendal.no 37 01 79 00 postmottak@aama.no
479 93 333


Besøksadresse:
Brokelandsheia 26, 4993 Sundebru

Postadresse:
Postboks 33, 4971 Sundebru
 

466 17 900 arendal.fosterhjemstjeneste@bufetat.no
Brukerstøtte 945 15 551 945 15 551 brukerstotte@ikt-agder.no
37 05 51 20

Avdelingsleder
Janice Markussen
952 46 682 / 37 05 50 28

Døgnåpen vakttelefon
37 05 51 20

Besøksadresse
Myratunet
Østensbuveien 55
4848 Arendal

 

37 19 95 74 901 02 832 kulturskolen@tvedestrand.kommune.no

Rektor
Elisabeth Christiansen
Kulturskolen Øst i Agder - nettside

81 53 29 99
482 50 330 oppvekstombudet@agderfk.no
38 24 14 14 agder@pobo.no
37 14 96 82


Postadresse
Postboks 158, 4952 Risør

Besøksadresse

 

37 14 36 00 rta@rta.no
37 01 75 00 sfagpost@statsforvalteren.no
vedlikehold veilys veilysfeilvegarshei@traftec.no
958 10 581 frivillig@vegarsheifs.no

Leder:  Kristine Simonstad

Besøks og postadresse
Molandsveien 8

 

 


Hilde Lindtveit
400 02 470
906 74 847

Else Marie Jonassen
996 93 381

Besøksadresse
Brownellsbygget
Ljøstadsaga 1, 4985 Vegårshei

37 16 92 55


E-post til Vegårshei tannklinikk

Besøksadresse
Hovelandveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Postboks 54, 4973 Vegårshei

110 37 01 38 88 postmottak@arendal.kommune.no
Vilt- og skogforvaltning 906 18 528 Martin.Due-Tonnessen@tvedestrand.kommune.no
Hovedrevisor 934 03 931 elin@aarevisjon.no
Landbruksrådgiver 37 19 95 67 Hans.Magnus.Saetra@tvedestrand.kommune.no
480 02 262

 

NB! Bestill minst to timer før avgang/ankomst (Kan ikke bestilles til nattog).