Ansattoversikt


Vegårshei skule og SFO

Ansatte i avdelingen Vegårshei skule og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 07 850
37 16 86 00

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Konstituert enhetsleder/rektor
Raine Alvestad

Undervisningsinspektør 37 16 86 03 robert.aasbo@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal 951 03 388 vegbea@vegarshei.kommune.no
Konstituert enhestleder/rektor (Undervisningsinspektør) 37 16 86 06 raine.alvestad@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider linda.andersen@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale pca@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale may.brit.ausel@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 83 05 vegabb@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 86 09 lilly.aas.bjornstad@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale Teresa.Bodin@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale agb@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale/ Rådgiver 37 16 86 07 vegbda@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale lars.marius.dalane@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 86 04 torill.fjell@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale Knut.Anders.Goderstad@vegarshei.kommune.no
Konstituert inspektør fra 1. aug. 20 vegmkg@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale (Permisjon) 37 16 86 12 veganh@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale vegheh@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale/Sosiallærer greta.hauge@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale caroline.strandene.helberg@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal ruth.solveig.hudalen@vegarshei.kommune.no
tove.hugstmyr@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 86 09 jorunn.braten@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale vegthk@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale Eke.Lurvink.Koole@vegarshei.kommune.no
Konsulent 37 16 86 00 berit.nyland.kristiansen@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider oliv.langmyr@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale ashild.lindtveit@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale susanne.mbon@vegarshei.kommune.no
SFO - leder 37 16 86 11 480 50 052 vegamo@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale lisa.fasseland.myhre@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale 37 16 86 09 hilda.myre@vegarshei.kommune.no
Spes. ped koordinator 37 16 86 05 gro.wiker.naas@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale mona.olea.ramsdal@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider gunn.odrun.rugnes@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personal vegmabu@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider sally.straum@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale Sofie.Sunde@vegarshei.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider Veronica.Sveigane@vegarshei.kommune.no
Pedagog eileen.sohus@vegarshei.kommune.no
37 16 86 11 berit.berli.thorvaldsen@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale vegsth@vegarshei.kommune.no
Pedagogisk personale daiva.vaaje@vegarshei.kommune.no