Ansattoversikt


Vegårshei skule og SFO

Ansatte i avdelingen Vegårshei skule og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 07 850

 

Telefon SFO
479 07 850

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Enhetsleder/rektor
Ingunn Lund

 

Undervisningsinspektør 37 16 86 03 E-post
Pedagogisk personal 951 03 388 E-post
Undervisningsinspektør 37 16 86 06 E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990006

Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale 37 16 83 05 E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990010

Pedagogisk personale/ Rådgiver 37 16 86 07 E-post

Digital skolemelding: 19123050990011

Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990012

Pedagogisk personale 37 16 86 04 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk Personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990015

Pedagogisk personale (Permisjon) 37 16 86 12 E-post

Digital skolemelding: 19123050990016

Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990017

Pedagogisk personale/Sosiallærer E-post

Digital skolemelding: 19123050990018

Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990043

Pedagogisk personal E-post

Digital skolemelding: 19123050990044

E-post
Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990020

Pedagogisk personale E-post
Konsulent 37 16 86 00 E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990023

Enhetsleder/rektor og konstituert enhetsleder for helse og omsorg 37 16 86 02 909 61 709 E-post
Pedagogisk personale E-post
SFO - leder 37 16 86 11 E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990028

Pedagogisk personale 37 16 86 09 E-post

Digital skolemelding: 19123050990029

Spes. ped koordinator 37 16 86 05 E-post
Pedagogisk personale E-post

Digital skolemelding: 19123050990039

Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personal E-post

Digital skolemelding: 19123050990003

Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagogisk personale E-post
Barne- og ungdomsarbeider E-post
Pedagog E-post

Digital skolemelding: 19123050990047

SFO-leder 37 16 86 11 E-post
Pedagogisk personale E-post
Pedagogisk personale E-post