Ansattoversikt


Vegårshei kirkelige fellesråd

Ansatte i avdelingen Vegårshei kirkelige fellesråd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sogneprest 37 17 02 53 E-post
Kirkeverge 37 17 02 63 901 61 892 E-post