Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
904 02 520


Besøksadresse
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

918 11 085
468 24 110 468 22 815
468 22 873 468 41 918
468 24 093 468 42 223
918 45 530 945 00 688
37 17 02 07
37 17 02 50
37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei

Fotpleier 971 56 351 971 56 351

Helga Ødegård Torp

905 25 070
977 81 277

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

908 01 654

Betne Lorentzen

Kommuneoverlege 37 17 02 45 Cornelia.Gaskjenn@vegarshei.kommune.no
Saksbehandler koordinerende team 977 81 277 977 81 277 anne.marie.isaksen@vegarshei.kommune.no
Sykepleier/rådgiver 952 95 556 952 95 556 unni.johansen@vegarshei.kommune.no
Helsesøster/Synskontakt 37 17 02 37 930 82 928 bjorg.lia@vegarshei.kommune.no


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Sykepleier - Demenskontakt Liv.Elin.Lindtveit@vegarshei.kommune.no
Sekretær/hjelpepleier 37 17 02 50 anita.mo@vegarshei.kommune
Kommunelege 37 17 02 45 siri.moland@vegarshei.kommune.no
Jordmor 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Hørselkontakt 470 26 541 irene.myre@vegarshei.kommune.no
Helsesekretær 37 17 02 45 may-lill.myre@vegarshei.kommune.no
Vernepleier 37 16 93 90
Fysioterapeut 468 21 855 468 21 855 chanel.shumka@vegarshei.kommune.no
Avdelingsleder for hjemmetjenestene, omsorgsboliger og Klokkartun 924 62 619 Hannelore.karlsen@vegarshei.kommune.no
Kreftkontakt 91845530(Vaktrom) vegkth@vegarshei.kommune.no