Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
904 02 520


Besøksadresse
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

918 11 085
468 24 110 468 22 815
468 22 873 468 41 918
468 24 093 468 42 223
918 45 530 945 00 688
37 17 02 07
37 17 02 50
37 17 02 45


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11. 4985 Vegårshei

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Fotpleier 971 56 351 971 56 351

Helga Ødegård Torp

905 25 070
908 01 654

Betne Lorentzen

Fagsykepleier 412 13 067 E-post
Kommuneoverlege (vikar) 37 17 02 45 E-post
Sekretær 37 17 02 50 E-post
Spesialrådgiver 977 81 277 977 81 277 E-post
Sykepleier/rådgiver 952 95 556 952 95 556 E-post
Helsesøster/Synskontakt 37 17 02 37 930 82 928 E-post


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 

Sekretær/hjelpepleier 37 17 02 50 E-post
Kommunelege 37 17 02 45 E-post
Jordmor 950 02 597 E-post


Besøksadresse
Helsehuset
Hovlandsveien 9, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Hørselkontakt 470 26 541 E-post
Helsesekretær 37 17 02 45 E-post
Vernepleier 37 16 93 90
Avdelingsleder for somatikk og kjøkken 415 72 761 E-post
Fysioterapeut 468 21 855 468 21 855 E-post
Avdelingsleder for hjemmetjenestene, omsorgsboliger og Klokkartun 924 62 619 E-post
Kreftkontakt 91845530(Vaktrom) E-post
Avdelingsleder for demens og dagsenter 415 91 634 E-post
Helsesekretær 37 17 02 45 E-post