Ansattoversikt


Vegårshei bo- og omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Vegårshei bo- og omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
904 02 520


Besøksadresse
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

918 11 085
468 24 110 468 22 815
468 22 873 468 41 918
468 24 093 468 42 223
37 17 02 50 984 16 512
Fotpleier 971 56 351 971 56 351

Helga Ødegård Torp

905 25 070
928 16 792 Maylin.Bergan.Arnesen@vegarshei.kommune.no

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Seksjonsleder 957 35 155 linda.nenitta.aasvoll@vegarshei.kommune.no
Sekretær/hjelpepleier 37 17 02 50 984 16 512 anita.mo@vegarshei.kommune
Enhetsleder for helse og mestring 404 01 293 Thorben.Froitland@vegarshei.kommune.no
924 19 036

Åpningstider:
Onsdag 09.00 – 16.00
Lørdag i oddetallsuker 09.00 – 14.00

Sykepleier - Demenskontakt Liv.Elin.Lindtveit@vegarshei.kommune.no
Hørselkontakt 470 26 541 irene.myre@vegarshei.kommune.no
Kreftkontakt 91845530(Vaktrom) vegkth@vegarshei.kommune.no