Tilskuddsportalen

Vegårshei kommune abonnerer på Tilskuddsportalen, et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. TIlskuddsportalen gir en god oversikt over ulike tilskudd.

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Her finner du oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier.

Frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner i Vegårshei kan bruke portalen helt gratis. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg her

Informasjonsbrosjyre for lag, foreninger og organisasjoner  (PDF, 2 MB)

Det vil bli satt opp kurs i bruk av portalen til høsten. Tidspunkt blir annonsert.

Kontaktinformasjon

Lars Mosberg Midbøe
Rådgiver for plan, utvikling og folkehelse
E-post
Telefon 90 40 27 64