Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn kr 548 167.- kan søke om redusert pris. Fra 1.8.2019 endres grensen til kr 557 333.-

Gratis kjernetid

Alle 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under kr 533.500,-  kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.

For barnehageåret 2019/2020 utvides ordningen til også gjeldes 2-åringer. Det kan søkes for barn som er født i 2014, 2015 2016 og 2017. Inntektsgrensen fra 1.8.2019 blir kr 548 500. 

Slik søker du

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling (DOCX, 77 kB)

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. juni, for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august.

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknaden er mottatt.

Dokumentasjon

Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding/selvangivelse. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, dette gjelder også inntekter som ikke er forhåndsfylt på skattemeldingen/selvangivelsen.

Er det store endringer i inntekt i forhold til hva som står i skattemeldingen/selvangivelsen, må også annen dokumentasjon på inntekt legges ved søknaden.

Hvis du ikke har skattemelding/selvangivelse må du legge ved annen form for dokumentasjon på inntekt. Dette kan for eksempel være kopi av lønnslipp fra arbeidsgiver eller utbetalinger fra NAV.

Mer utfyllende informasjon om gratis kjernetid. (PDF, 155 kB)

Kontaktinformasjon

Inger Helland Sines
Barnehage og skolefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 17 02 10
Mobil 995 02 062