Bli støttekontakt

Hva gjør en støttekontakt?

Som støttekontakt vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En støttekontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.

Vi trenger støttekontakt som kan jobbe med rus, psykiatri, fysiske funksjonshemninger og psykiske funksjonshemninger. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging.

Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med bruker.

Arbeidstiden er primært ettermiddag og kveld, men noe dagarbeid og helgearbeid kan også være aktuelt.

Støttekontakter får lønn av kommunen og kjøregodtgjørelse etter avtale.

Trenger du støttekontakt finner du informasjon om hvordan du søker her.

Hvem kan bli støttekontakt?

  • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker
  • Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide.
  • Det er ingen krav til fagutdanning for å være fritidskontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet
  • Førerkort klasse B
  • Gode norskkunnskaper
  • Politiattest kreves for alle nye fritidskontakter fra og med 01.01.2017
Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig støttekontakt og bruker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre.
 
For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg for minst ett år.
 

Slik søker du

Send e-post eller ring oss dersom du ønsker å bli støttekontakt. Si litt om hvorfor du ønsker å bli støttekontakt og legg gjerne ved en CV.

Hva skjer videre?

Hvis du er en av de støttekontaktene vi ser at vi har behov for, vil vi ta kontakt for å avtale et intervju. Når dette er gjennomført vil referanser bli sjekket og din personlige egnethet vurdert. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag utfra kommunens behov og dine kriterier for å være fritidskontakt.

For fritidskontakter

Skriv ut timeliste 

Kontaktinformasjon

Koordinerende team - tjenestetildeling
E-post
Telefon 92 81 67 92

Send e - post - Ikke send sensitiv informasjon

Besøksadresse
Kjelleretasjen på Vegårshei bo- og omsorgssenter
Molandsveien 21, 4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei