ALLEMED

I august 2022 signerte regjeringen, KS, frivilligheten og andre aktører en fornyet fritidserklæring. Fritidserklæringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minste én organisert fritidsaktivitet.

Alle partene er forpliktet til å jobbe for at alle barn kan delta på fritidsaktiviteter med andre. Dette er viktig for å for å bidra til inkludering og forebygge ensomhet og utenforskap.

Nå er tiden inne for at Vegårshei kommune også jobber/styrker arbeidet med Fritidserklæringen hos oss! 

Velkommen til dugnad for barn og unge i bygda vår!

For å jobbe med fritidserklæringen og å sikre deltakelse i aktiviteter er det utviklet en modell og et verktøy som heter ALLEMED.  Nå  inviterer vi til en tverrfaglig dugnad der vi sammen bruker ALLEMED for å skape diskusjon, bevissthet og finner løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter.  

I kommunen er det vi som møter barna og familier, og som kan oppdage barrierer for deltakelse og bygge broer inn i fritidsaktiviteter.  Ved å jobbe sammen på tvers av fag og sektorer,  kan vi fellesskap sikre at alle barn får oppfylt sin rett til lek og fritid.  Ungdommen selv er også koblet på i forkant av dugnaden med innspill for diskusjon. Verv gjerne noen du mener sitter på kunnskap og erfaring som er viktig for å få alle med!

Dato og tidspunkt: 11. april kl. 18:00-20:00 (inkl. pause)

Servering: Kake og kaffe

Sted (lokale/adresse): Guds Menighet Vegårshei,  Aklandsveien 22,  4985 Vegårshei 

Påmeldingsfrist:  3. april

Alle barn har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring, og tilhøre et fellesskap. Forskning og statistikk viser at mange barn ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter på bakgrunn av ulike barrierer; økonomi kan være en årsak til frafall i kommunens aktivitetstilbud.  Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. 

Bli med for å sikre at alle får samme mulighet!

Les mer på: www.allemed.no 

Kontaktperson:  Lars Mosberg Midbøe