Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang fra 06.02.2019 for hele Vegårshei. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt/inngjerdet. Denne forskrift (klikk på link)  (PDF, 236 kB) gjelder t.o.m. 31.3.2019 eller inntil den blir opphevet.  

Båndtvang

Allmenn båndtvang
 

Det er generell båndtvang i perioden 1. april – 20. august. Kommunen kan i tillegg innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet ved store snømengder.

 

Lov om hundehold (hundeloven)