Mindre endring reguleringsplan Vegårshei sentrum - utbyggingsplaner Bygger'n - vedtatt

Endring av reguleringsplan for Vegårshei sentrum er vedtatt av planutvalget den 1.6.21

Byggsenterbygget AS har søkt om mindre endring av reguleringsplan (gnr/bnr 42/317) i forbindelse med blant annet bygging av nytt lagerbygg øst for (=bak) Bygger’n. Det er sendt ut en forhåndsvarsling til naboene og etatene på slutten av april og med frist den 17. mai. Endringen er vedtatt som foreslått av forslagstilleren / søkeren. Dette saksframlegget viser gjennomførte /vedtatte endringer: 

Saksframlegg mindre endringer reguleringsplan Vegårshei sentrum.  (PDF, 832 kB)