Mindre endring reguleringsplan Vegårshei sentrum - utbyggingsplaner Bygger'n

Forhåndsvarsling: Eventuelle merknader om denne endringen må sendes innen 17. mai 2021

Byggsenterbygget AS søker om mindre endring av reguleringsplan (gnr/bnr 42/317) i forbindelse med blant annet bygging av nytt lagerbygg øst for (=bak) Bygger’n. Det er sendt ut en forhåndsvarsling til naboene og etatene:

Forhåndsvarsling i forbindelse med endring av reguleringsplan for Vegårshei sentrum, område Bygger'n. (PDF, 2 MB)

Frist for å komme med en tilbakemelding er 17. mai. Uttalelser / tilbakemeldinger kan sendes  post@vegarshei.kommune.no