Vedtatt: Endring og utvidelse reguleringsplan Ufsvatn.

Kommunestyret i Vegårshei har vedtatt endring av reguleringsplan for Ufsvatn den 22.6.2021. 

Oppdaterte plandokumenter ligger under denne linken: 

Link til gjeldende reguleringsplan 

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver for samfunnsplanlegging og folkehelse
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716