Kontaktlærere

Oversikt over kontaktlærere 2019/2020

 

Kontaktlærere
Klasse Kontaktlærer Kontaktlærer
1. klasse Åshild Lindtveit Knut Anders Goderstad
2. klasse Mona Olea Ramsdal Ruth Solveig Hudalen
3. klasse Anne Sofie Halvorsen
4. klasse Teresa Bodin Åse Gunn Brattekleiv
5. klasse Eke Koole
6. klasse Lars Marius Dalane Astrid Valle Nygårdseter
7. klasse Caroline S. Helberg
8. klasse
9. klasse Lisa Fasseland Myhre Tonje Halvorsen Kiil
10. klasse Per Christen Andersen Marie Skjevrak Abusdal