Min Skole - foresatt app

Vegårshei skule bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. Appen bør fortrinnsvis brukes til kortere beskjeder. Kontakt skolen på telefon, eller avtal et møte, dersom det er behov for å gi informasjon som ikke egner seg i appen.

Forutsetninger for å bruke appen

Klikk for stort bildeVisma logo  

 • Du må laste ned appen fra Google Play (Android) eller App Store (iPhone). Appen heter Min skole - foresatt.
 • Den første gangen du logger inn i appen, må du logge på med ID-porten (BankID/MinID) og opprette en personlig pin-kode.
 • Appen må være klargjort for skolen til barnet ditt - vent med å ta den i bruk til du har fått beskjed fra skolen.
 • Last ned Min skole - foresatt app

Foresatte som ikke har smarttelefon

Foresatte som ikke har smarttelefon, og dermed ikke kan ta i bruk appen, kan logge på fullversjonen av Visma Flyt Skole, og sende meldinger til skolen derfra.

Slik bruker du appen

Slik bruker du appen

 • Når du har logget inn i appen, velger du hvilket barn det gjelder (dersom du har flere barn som går på skole i Vegårshei kommune).
 • Deretter velger du om du skal lese eller sende melding, eller om du vil melde et fravær.
 • Dersom du vil sende melding til skolen, får du mulighet til å velge en eller flere mottakere fra en liste i appen, der du også ser hvilken rolle de har i forhold til barnet ditt. Hvem du kan sende melding til, vil være avhengig av oppsettet som er gjort på skolen. Det kan for eksempel være disse: 
  • Kontaktlærer
  • Klassegruppeansvarlige
  • Faglærer
  • SFO-leder (barnetrinn)
  • SFO-gruppeansvarlige (barnetrinn)
  • • Når du melder fravær, blir dette registrert rett inn i det skoleadministrative systemet, og blir synlig for både SFO-ansatte og elevens lærere.
 • Benytt fraværsfunksjonen - og ikke meldingsfunksjonen - til å melde fravær. Du kan melde fravær fram til skoledagens slutt for det aktuelle trinnet.
 • SFO-foresatte: Bruk funksjonen for å legge inn merknader for enkeltdager eller repeterende merknader i stedet for å sende melding! Se skjermbilder nedenfor!
 • SFO-foresatte: Se tidspunktet barnet ditt er sjekket inn/ut på SFO. Ser skjermbilde nedenfor!

Funksjonalitet for foresatte til barn på SFO

Foresatte som har barn på SFO, har fått et ikon for dette nederst til høyre i appen. Ved å klikke på dette, kommer en inn på opplysningene som gjelder SFO for barnet: 

Kontaktinformasjon

Berit Nyland Kristiansen
Konsulent
E-post
Telefon 37 16 86 00
Vegårshei skule og SFO
Telefon 37 16 86 00

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Rektor
Raine Alvestad