Grafisk profil og logo

Vegårshei kommune har egen grafisk profil som vi forsøker å bruke så gjennomført som mulig på trykksaker, korrespondanse og internett. Profilen er laga av Dale+Bang.

Profilmalen er retningsgivende for hvordan kommunen skal bruke diverse elementer, kommunevåpen, farger og skrifttyper i kommunal trykksaker, dokumenter, annonser og på nett.

Vegårshei kommune sin designmanual (PDF, 8 MB)

Kommunevåpen

Kommunevåpenet ble godkjent i 1987 og viser en sittende sølvrev mot rød bakgrunn.

Motivet henspiller på pelsdyroppdretten som var en tradisjonsrik og utbredt næring i kommunen. Reven står også for dyreliv i skog og mark.

 

Kommuneblomst

Gul nøkkerose

 

Vi har flere varianter av kommunevåpenet og logo med kommuneblomsten. Du kan se de ulike variantene i designmanualen.