Organisasjonskart

Vegårshei kommune er organisert i to nivåer. Direkte under kommunedirektøren er stab/støtte funksjonene økonomi, HR og organisasjonsutvikling plassert, i tillegg til tre enheter. Enhetene er igjen delt inn i seksjoner.

Per 01.09.2022 ser organisasjonen slik ut:

Organisasjonskart 01.09.22 - Klikk for stort bilde