Sektorene

Vegårshei kommune har en flat struktur med tre enheter og med støttefunksjoner innen økonomi og organisasjon direkte under kommunedirektøren.