Dokumenter og linker til politisk arbeid

Her legger vi ut store saksvedlegg, dokumenter, presentasjoner og annet som er relevant for politikerne i deres arbeid som folkevalgte i Vegårshei kommune.

Artikkelliste