Dokumenter og linker til politisk arbeid

Her legger vi ut store saksvedlegg, dokumenter, presentasjoner og annet som er relevant for politikerne i deres arbeid som folkevalgte i Vegårshei kommune.

Kontaktinformasjon

Ole Petter Skjævestad
Rådmann
E-post
Telefon 37 17 02 12
Mobil 957 77 273
Kirsten Helen Myren
Ordfører (SP)
E-post
Telefon 37 17 02 32
Mobil 916 29 046