Dokumenter og linker til politisk arbeid

Her legger vi ut store saksvedlegg, dokumenter, presentasjoner og annet som er relevant for politikerne i deres arbeid som folkevalgte i Vegårshei kommune.

Her finner du forslagene fra Lindal Hus, HSH og Stolt Bygg + bedømmelseskomiteens vurdering.

På grunn av at noen vedlegg til denne saken er veldig store legger vi disse ut her i formmannskap sak PS  19/19  og kommunestyresak PS 27/19 - "Utvidelse kirkegård - Godkjenning av tilbud på uteanlegg og driftsbygg"

Kontaktinformasjon

Ole Petter Skjævestad
Rådmann
E-post
Telefon 37 17 02 12
Mobil 957 77 273
Kjetil Torp
Ordfører
E-post
Mobil 950 66 318