Dokumenter og linker til politisk arbeid

Her legger vi ut store saksvedlegg, dokumenter, presentasjoner og annet som er relevant for politikerne i deres arbeid som folkevalgte i Vegårshei kommune.

Presentasjoner i forbindelse med arbeid med overordnet strategi for Vegårshei kommune 2022

Kontaktinformasjon

Ole Petter Skjævestad
Kommunedirektør
E-post
Telefon 957 77 273
Kjetil Torp
Ordfører (KRF)
E-post
Telefon 950 66 318