Melding om forfall

Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organet sine møter med mindre det foreligger gyldig forfall.

Det kan være vanskelig å definere "gyldig forfall", men som hovedregel er det bare sykdom som er gyldig. Det kan selvsagt også være tilfeller der såkalt "presserende arbeid", reise eller vansker med å skaffe barnepass gjør det vanskelig å møte, og dermed kvalifiserer for forfall.