Melding om forfall

Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organet sine møter med mindre det foreligger gyldig forfall.

Det kan være vanskelig å definere "gyldig forfall", men som hovedregel er det bare sykdom som er gyldig. Det kan selvsagt også være tilfeller der såkalt "presserende arbeid", reise eller vansker med å skaffe barnepass gjør det vanskelig å møte, og dermed kvalifiserer for forfall.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
Ubetjent
E-post
Telefon 37 17 02 00


Vi har dessverre ikke betjent sentralbord og ekspedisjon lenger. Når du ringer 37 17 02 00 vil du komme til en svarer som opplyser om dette, og at du må finne telefonnummer direkte til tjenesten/den ansatt på nettsiden. "Kontakt oss og vakttelefoner".

Send også henvendelser på post@vegarshei.kommune.no

Anne Helene Espeland Baarøy
Organisasjonssjef
E-post
Mobil 91 69 93 08