Melding om forfall

Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organet sine møter med mindre det foreligger gyldig forfall.

Det kan være vanskelig å definere "gyldig forfall", men som hovedregel er det bare sykdom som er gyldig. Det kan selvsagt også være tilfeller der såkalt "presserende arbeid", reise eller vansker med å skaffe barnepass gjør det vanskelig å møte, og dermed kvalifiserer for forfall.

Forfall til møter
Dersom du melder forfall til flere møtedatoer skriver du inn alle møtedatoer det gjelder. Sett gjerne forkortelse for utvalget før møtedato.Dersom du melder forfall til flere møtedatoer skriver du inn alle møtedatoer det gjelder. Sett gjerne forkortelse for utvalget før møtedato.
Felt merket med * må fylles ut

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon og sentralbord
E-post
Telefon 37 17 02 00


Mandag, tirsdag og fredag 9 - 15

Anne Helene Espeland Baarøy
Arkivansvarlig/Konsulent
E-post
Telefon 37 17 02 16
Mobil 916 99 308