Digitale møter

På denne siden vil vi legge ut opptak av politiske møter som er gjennomført digitalt på Teams.

Opptak av kommunestyremøtet 14. desember. Møtet er delt opp i to deler.

Opptak fra digitale møter i administrasjonsutvalget, planutvalget, formannskapet og valgstyret.

Opptak av kommunestyremøtet 13. april 2021. Møtet er delt opp i to deler.

Ved en feil ble ikke opptaket startet før noen minutter ute i møtet. Saken som omtales når opptaket starter er sak 21/11 "Forespørsmål om bosetting av flyktningfamilie". Ellers er møtet delt opp i to deler på grunn av et avbrudd med gruppemøter i sak 21/12 "Ubergsmoen vannverk - sikring av vannforsyning". 

 

Opptak av kommunestyremøtet 26.01.21 gjennomført på teams. Ved ca 59 minutter ute i opptaket er det en pause som varer til ca. 01.06.