Ordfører

Vegårshei er en god kommune å vokse opp i og bli gammel i, med trygge miljøer og et yrende idretts- og kulturliv!

Som ordfører ønsker jeg å bidra til at kommunen skal vokse som en attraktiv bo-kommune, og vil ha fokus på gode oppvekstsvilkår, trygg og god omsorgstjeneste, attraktive og tilgjengelige bolig- og næringstomter, samt et godt og variert kulturtilbud, for å nevne noe.

Vegårshei kommune leverer gode tjenester på mange områder allerede i dag, men som kommunens folkevalgte må vi likevel tro at alt kan forbedres og fornyes.

Jeg setter pris på å bli invitert til arbeidsplasser, grendelag, foreninger o.l for å bli enda bedre kjent med dere og hva som skjer i kommunen vår.

For å være en best mulig ordfører for kommunen, ønsker og trenger jeg innspill fra dere innbyggere. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon om du har innspill, spørsmål eller tilbakemeldinger. Det er også hyggelig med besøk på kontoret.

Vegårshei kommune – levende og inkluderende

Kirsten Helen Myren
 

Kontaktinformasjon

Kirsten Helen Myren
Ordfører (SP)
E-post
Telefon 37 17 02 32
Mobil 916 29 046