Ordfører

Kjetil Torp fra Kristelig folkeparti er ordfører i Vegårshei kommune. Han har vært ordfører siden 9. oktober 2019.

Dette er hans syvende periode som medlem av kommunestyret og hans tredje som ordfører:

 • 2023 - 2027 (ordfører)
 • 2019 - 2023 (ordfører)
 • 2015 - 2019
 • 2011 - 2015 (ordfører)
 • 2007 - 2011
 • 2004 - 2007
 • 1995 - 1999

Ordførerens oppgaver og roller:

 • Lede møtene i Formannskap og Kommunestyret og er kommunens ansikt utad.
 • Kommunens rettslige representant og kommunens fremste folkevalgte representant
 • Har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt medlem.
 • Representerer kommunen ved offisielle besøk, og har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv.
 • Har tett kontakt med kommunedirektøren på vegne av de folkevalgte.