Politiske partier

På denne sider finner du kontaktinformasjon til de ulike politiske partiene i Vegårshei kommune. Her finnes også linker til partienes facebook- og nettsider samt partienes valgprogram.

Politiske partier