Politiske partier

På denne sider finner du kontaktinformasjon til de ulike politiske partiene i Vegårshei kommune. Her finnes også linker til partienes facebook- og nettsider samt partienes valgprogram.

Politiske partier

Vegårshei Arbeiderparti
Arbeiderpartiet
Funksjon Navn
Leder Kjersti Fossing
Gruppeleder i kommunestyret Birger L. Bakken
Vegårshei Høyre

Høyre

Oversikt over kontaktpersoner i Vegårshei Høyre
Høyre
Funksjon Navn
Leder Werner Grov
Gruppeleder i kommunestyret Carolina M. Moland

 

Vegårshei Kristelig folkeparti

Kristelig folkeparti

Oversikt over kontaktpersoner i Vegårshei Kristelig folkeparti
Kristelig folkeparti
Funksjon Navn Adresse Tlf
Leder Per Reidar Haugenes Sagatoppen 7, 4985 Vegårshei 992 38 061
Gruppeleder i kommunestyret Tone Ufsvatn Bjørnstad Kvennvollveien 4. 485 Vegårshei 480 23 150
Vegårshei Senterparti

Senterpartiet

Kontaktpersoner i Vegårshei Senterparti
Senterpartiet
Funksjon Navn
Leder Jakob Einar Olimstad
Gruppeleder i kommunestyret Kirsten Helen Myren

 

Rødt Vegårshei

Rødt

Rødt
Funksjon Navn Kontaktinformasjon
Leder Hanne Espeland Tlf: 482 77 985
Nestleder Liv Irene Tingvoll Tlf: 922 18 993

 

Rødt Vegårshei facebookside
Rødt Agder facebookside
Rødt.no - Partiprogram

Partiet har ikke eget lokalt partiprogram på det nåværende tidspunkt.