Politiske partier

På denne sider finner du kontaktinformasjon til de ulike politiske partiene i Vegårshei kommune. Her finnes også linker til partienes facebook- og nettsider samt partienes valgprogram.

Politiske partier

Vegårshei Arbeiderparti
Vegårshei Høyre

Høyre

Høyre
Funksjon Navn
Leder Werner Grov
Gruppeleder i kommunestyret Carolina M. Moland
Oversikt over kontaktpersoner i Vegårshei Høyre

 

Vegårshei Kristelig folkeparti

Kristelig folkeparti

Kristelig folkeparti
Funksjon Navn Adresse Tlf
Leder Elend Løwe Sagatoppen 3, 4985 Vegårshei 416 47 802
Gruppeleder i kommunestyret Are Garthus Øvre Mauråsen, 485 Vegårshei 911 22 118
Oversikt over kontaktpersoner i Vegårshei Kristelig folkeparti
Vegårshei Senterparti

Senterpartiet

Senterpartiet
Funksjon Navn
Leder Jakob Einar Olimstad
Gruppeleder i kommunestyret Kirsten Helen Myren
Kontaktpersoner i Vegårshei Senterparti

 

Rødt Vegårshei

Rødt

Rødt
Funksjon Navn Kontaktinformasjon
Leder Hanne Espeland Tlf: 482 77 985
Nestleder Liv Irene Tingvoll Tlf: 922 18 993

 

Rødt Vegårshei facebookside
Rødt Agder facebookside
Rødt.no - Partiprogram

Partiet har ikke eget lokalt partiprogram på det nåværende tidspunkt.