Politiske partier

På denne sider finner du kontaktinformasjon til de ulike politiske partiene i Vegårshei kommune. Her finnes også linker til partienes facebook- og nettsider samt partienes valgprogram.

Politiske partier

Vegårshei Arbeiderparti
Arbeiderpartiet
Funksjon Navn
Leder Kjersti Fossing
Gruppeleder i kommunestyret Birger L. Bakken

Partiprogram Vegårshei Arbeiderparti 2019 - 2023

Vegårshei arbeiderparti - facebook

Vegårshei arbeiderparti - nettside

Vegårshei Høyre
Høyre
Funksjon Navn
Leder Werner Grov
Gruppeleder i kommunestyret Carolina M. Moland

Partiprogram Vegårshei Høyre 2019 -2023

Vegårshei Høyre - facebook

Vegårshei Høyre - nettside

Vegårshei Kristelig folkeparti
Kristelig folkeparti
Funksjon Navn Adresse Tlf
Leder Per Reidar Haugenes Sagatoppen 7, 4985 Vegårshei 992 38 061
Gruppeleder i kommunestyret Lars Simonstad Aklandsveien 110, 4985 Vegårshei 917 58 079

Kommuneprogram Vegårshei Kristelig folkeparti 2019-2023 

Vegårshei Kristelig folkeparti - nettside - se under lokallag

Vegårshei Kristelig folkeparti på FB

Vegårshei Senterparti
Senterpartiet
Funksjon Navn
Leder Jakob Einar Olimstad
Gruppeleder i kommunestyret Kirsten Helen Myren

Kommuneprogram Vegårshei Senterparti 2019 - 2023

Vegårshei Senterparti - facebook

Vegårshei Senterparti - nettside